Puhtaampaa viestintää järjestöllesi

Puhtaampaa viestintää järjestöllesi

Kokosimme muutamia konkreettisia toimenpiteitä, joilla voit pienentää järjestösi hiilijalanjälkeä perinteisessä printtiviestinnässä, tiedottamisessa sekä digitaalisissa viestinnän palveluissa.
 

Kun järjestö valitsee yhteistyökumppania viestintään ja tiedottamiseen on tärkeää selvitää valintatilanteessa myös ympäristöarvoja.

Miten tuleva kumppani voi vaikuttaa järjestön hiilijalanjäljen pienentämiseen. Onko kumppanilla ympäritösertifikaatteja ja voidaanko niillä viestittää järjestön ympäristöarvoista sidosryhmille? Kuinka hyvin kumppani tuntee ja osaa ottaa huomioon järjestön tarpeet ympäristöasioissa?


Varmista, että paperin kuidut ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Myös paperin valmistajalla on merkitystä. Jotta paperitehdas voitaisiin määritellä ympäristövastuulliseksi sillä on oltava EU-ympäristömerkki, ISO 14001 tai Joutsenmerkki.
ISO 14001 standardi kuuluu kansainväliseen ISO 14000 -standardien ryhmään ja muodostaa puitteet ympäristönhallintajärjestelmälle.


Edistä hyvää – viestitä ympäristöarvoista

Viestitä järjestösi ympäristöarvoista käyttämällä pohjoismaista ympäristömerkkiä painotuotteissa. Merkki kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä ja laadusta. Se löytyy vain ympäristön ja terveyden kannalta parhaista tuotteista ja palveluista. Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki ja arvostettu brändi.


Papereissa on eroja

Sellu, paperi ja painaminen on yksi puhtaimmista toimialoista, sillä se aiheuttaa vain 1 % maapallon kasvihuonepäästöistä. Paperi varastoi hiiltä koko elinkaarensa ajan. Paperien hiilijalanjäljissä on eroja. Painatusta suunnitellessa kannattaa kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja. Hiilijalanjäljen lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää myös vedenkulutukseen ja kemiallisten aineiden käyttöön. Painotalo ja paperintoimittaja auttavat valitsemaan kuhunkin työhön parhaan paperin.


Sähköisiä palveluita ei saa unohtaa

Kiinnitä huomiota myös sähköisiin palveluihin. Selvitä, käyttävätkö palvelintarjoajasi ja muut yhteistyökumppanisi uusiutuvaa energiaa.

  • hiilineutraali
  • järjestöt
  • Joutsenmerkki
  • Vastuullisuus
  • ympäristö